יום ראשון, 20 באפריל 2014

מעשי ידיי טובעים בים...

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!" - כך מתאר המדרש את תגובתו של הקב"ה לשירת המלאכים בזמן קריעת ים סוף. זו גם הסיבה המובאת במדרש לאי אמירת ההלל השלם בשביעי של פסח (ולכן גם בימי חול המועד). ואולי בא הדבר ללמדנו התייחסות מורכבת; מחד, ניתן ויש לשמוח ולברך על שחרורנו מעבדות, אך יש להימנע מלשמוח על אבדן חיי אדם,  גם אם מדובר באויבים, כי כל בני אדם נבראו בצלם. התייחסות מורכבת זו מצריכה בגרות.
חג שמח לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

Dear  Family and Friends,
According to the Midrash, the reason for not reciting the complete  Hallel  on the last day of Pesscah  is connected to the ethic imperative not to rejoice when our enemies die. Maybe this teaches us to relate in a complex way to events; we can and even have to be happy about our liberation; nevertheless we have to avoid rejoicing when human beings, even enemies are killed, since all Human Beings have been created to G-d's Image. This complex attitude requires a high degree of maturity.
Chag Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Family 

 http://pinchaspeace.blogspot.com    

אין תגובות: