יום שישי, 11 באפריל 2014

חירות אישית וסולידריות - Personal Freedom and Solidarity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הפילוסוף עמנואל לוינס כתב (בספרו "חירות קשה"): "חירותו של אדם היא חירותו של משוחרר מעבדות הנזכר בשיעבודו והחש סולידריות כלפי כל המשועבדים". דומני שיש שני משפטים חשובים שכדאי להפנים לקראת ליל הסדר:
א."בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
ב. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
יש צורך להשתחרר מכל סוגי העבדות (החיצונית והפנימית) , מתחושת הקרבניות כדי להיות אמפתי עם כל המשועבדים.
שבת שלום ואיחולינו לחג של חירות ושמחה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


 Dear Family and Friends,
The Philosopher Emmanuel Levinas wrote (in his book "Difficile Lliberte"): The Freedom of a Person is the Freedom of someone liberated from slavery, who remembers his being a slave and who experiences solidarity with the oppressed".
I believe that 2 sentences are crucial to  experience Pessach in a meaningful way:
a. In every generation, a person has to experience the liberation from Mitzrayim (everybody has his own Mitzrayim...) as a personal existential experience.
b. And you know (understand) the soul of a stranger, since you have been strangers in Egypt.
This teaches us that we have to liberate ourselves form all kinds of slavery (external and internal), from being the eternal oppressed, before we are able to be empathetic with the oppressed.
Shabbat Shalom, and a Pessach of Joy and Freedom
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 


אין תגובות: