יום שישי, 5 בדצמבר 2014

על דמונים ובני אדם Demonic Projections and Human Encounter

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בשובו לארץ כנען, יודע יעקב שהוא הולך לפגוש את אחיו והוא חושש מהמפגש הזה. הוא נפרד ממנו אחרי שבעצת אמו הוא גנב ממנו את ברכת יצחק אביו.
לפני המפגש האמיתי, הוא פוגש (בחלומו?) דמות, ספק אדם, ספק מלאך, הנאבקת אתו. דמות זו, לפי פרשנות חז"ל היא "שרו של עשיו"; בשפה שלנו ניתן להגדירו כהשלכה דמונית של יעקב על עשיו אחיו ממנו הוא חושש. הדמות הזאת נותנת לו את השם  ישראל, "כי שרית עם אלוהים ועם אדם ותוכל".
יתכן שזה מלמד אותנו שרק אחרי התגברות על הדמוניזציה של האחר, ניתן לפגוש אותו פנים אל פנים ולראות  "פני אדם".
שבת שלום והרבה טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com 
Dear Family and Friends,

This Shabbat we'll read about Jaacov' s apprehension to meet his brother Esav, after being separated from him for many years. He doesn't know,  since he actually escaped his brother, what will happen when they meet again; Is his brother still angry and jealous? Hearing from the messengers he sent that his brother is getting close with 400 people, he didn't know what the meaning of that "escort" was and our Commentators read these lines of uncertainty in different ways.
Maybe the way we deal with uncertainty reflects our inner anxieties and maybe these anxieties being projected on others engender a self fulfilling prophecy.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 

אין תגובות: