יום שישי, 12 בדצמבר 2014

Traumatic experience as transformative processes . .אירועים טראומטיים כמנוף לטרנספורמציה

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשה שנקרא מחר, הופכים יוסף ויהודה לדמויות העיקריות. אנחנו עוקבים אחרי התפתחותם. פרידתם מבית אביהם מכניסה את כל אחד מהם למסלול אישי שונה; שניהם עוברים טראומה - יוסף ניצל ברגע אחרון ממוות ונמכר לעבד; יהודה "יורד", מתחתן עם אישה כנענית ושניים מבניו מתים, את הבן השלישי הוא מפחד לתת לתמר כלתו ואז, אחרי שהתאלמן הוא מכניס את תמר כלתו, שהתחפשה לזונה, להריון - שניהם עוברים טרנספורמציה; יוסף לומד להקשיב גם לחלומותיהם של אחרים; יהודה לומד לקחת אחריות על מעשיו. ואולי בא הדבר ללמדנו מהן התכונות החשובות ביותר למנהיג: הקשבה לחלומות, ולמאוויים של אחרים ולקיחת אחריות על מעשים ומחדלים. האם נשכיל למצוא בתוכנו מנהיגים כאלו?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

  


Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about  .Yossef and Yehudah.These 2 sons of Yaakov leave their father's home and start their individual journey. Both undergo traumatic experiences: Yossef was almost killed by his brothers and arrived as a slave in Egypt; Yehuda lost 2 of his sons and had intercourse with Tamar, his daughter-in-law disguised as a whore and becamed the father of twins - these traumatic experiences engendered transformations in both of them; Yossef became able to listen to the dreams of others and Yehudah beacme able to assume responsibility over his deeds. Maybe this teaches us what a leader needs; being able to listen empathetically to the dreams, narratives and needs of others and also assume responsibility over his deeds and misdeeds. Will we ever be able to find such leaders among us? 
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

Shabbat Shalom from the Leiser family
 .

אין תגובות: