יום שישי, 9 באוקטובר 2015

לפיכך נברא האדם יחידי - All people are equal

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, "נתחיל מבראשית". שאלתו הידועה של  רש"י הפותחת את פירושו על התורה מעוררת אותנו לחשוב על התחלות "מכוננות".
מתוך הבנה שהתורה מיועדת להציב בפני העם היהודי אורח חיים מחייב, רש"י ואחרים שואלים על משמעות סיפורי הבריאה וספר בראשית בכלל בתור פתיחה לספר. תשובתו של רש"י ידועה וניתנת גם להתפרש בצורות שונות.
אך יתכן שניתן לתת משמעות אחרת לפתיחת התורה, ואולי נרמז הדבר במסכת סנהדרין (פרק ד, משנה ה): האדם שנברא שצלם אלוהים, נברא יחידי, כדי ללמדנו שאין הבדל בין בני אדם; לכולנו אותו מקור והיגד זה, המופיע בתחילת הספר, הוא הבסיס לכל התורה כולה.
שבת שלום ושנה טובה לכולנו.
פנחס, ציפי ובני משפחתם

Dear Family and Friends,

Tomorrow we start a new cycle of Torah-reading with "Bereishit". Rashi and others ask: if the Torah has to teach us, Jews, how to behave , what’s the purpose of starting with the Story of Creation and other stories of Bereishit?   
Rashi's answer is well known, but maybe we could find another meaning in accordance with the Mishna (Sanhedrin 4, 5): We all belong to the posterity of descendants of the same Human Being, created to G!d's image. This teaches us, at the very beginning that there should not be any discrimination between human beings and this principle lies at the basis of the entire Torah.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family


אין תגובות: