יום שישי, 30 באוקטובר 2015

אנחנו אחראים We are responsible

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אברהם אבינו הוא ללא ספק דמות מורכבת. גם הרב קוק כתב שיר בו הוא אומר ש"נשמתו קרועה". הוא נדרש כל הזמן לבחור בין קולות אלוהיים שונים שהוא שומע; האם,  כפי שהוא עשה בתחילת הפרשה, הוא עוזב את האלהים המתגלה אליו ופוגש את אלוהים באורחים האלמונים שהוא מכניס הביתה? או אפילו, האם הוא מוכן לעמוד מול האלהים המספר לו שהוא הולך להרוס את סדום לעומת הצייתנות המניעה אותו  לשמוע בקול שרה ולגרש את ישמעאל והגר או ביתר שאת הצייתנות המביאה אותו כמעט לרצוח את בנו, כי כך הבין את רצון האל? אך, אולי מספרת לנו התורה מה מחירה של כל בחירה: הוא הצליח להציל את לוט. האל שכאילו ציווה לעקוד את יצחק מציל את אברהם מהנטיה שלו לצייתנות עיוורת. בניו מתרחקים ממנו, אך בסופו של דבר מתפייסים וחוזרים לקבור אותו ביחד ועל כך נקרא בפרשה הבאה. לעתים, דבקות מתפרשת כנכונות לציית בכל מחיר  ל"צו אלהי", ואולי לעתים נדרש מאיתנו "להקריב" משהו שיקר לנו, אך אין זה פותר את האדם מאחריות להפעיל שיקול דעת ולבחור.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Dear Family and Friends,
Who is Avraham? the person who leaves G-d who comes to visit him and experiences Revelation through the anonymous guests he receives and feeds? or even more by arguing with the G-d who announces him that he is about to destroy Sedom? Or his teh very obedient person who chases Hagar and Yishmael because Sarah told him to do so, or almost kills his son, since that's the way he understood G-d's  will? Maybe Avraham and all of us have to consider different "voices" and  cannot avoid being responsible over the choice they make. Nobody can hide behind any authority. WE ARE RESPONSIBLE.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 

תגובה 1:

צבי אבני אמר/ה...

ד''ת נהדר
תודה