יום חמישי, 9 בפברואר 2017

שבת של שירה, שחרור וצמיחה A Shabbat of Song, Liberation and Growth


בשבת גם נקרא את שירת הים וגם נחגוג את התחדשות הטבע בראש השנה לאילנות.
חכמים במדרש נימקו את אמירת הלל בדילוג בשביעי של פסח, מכיוון שביום זה עברו אמנם בני ישראל את יום סוף, אך המצרים טבעו והקב"ה אמר למלאכים שרצו לומר שירה : "מעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה?!"
לעתים כרוך השחרור של עם אחד במחיר כבד לעם ממנו הוא משתחרר, בעיקר כאשר העם המשעבד מתנגד לשחרור. נראה לי שהמדרש מלמד אותנו להכיר במציאות הזאת, לשמוח על השחרור אך להביע צער על המחיר, גם אם הוא בלתי נמנע. גם ניצנים ראשונים של אביב והתחדשות הטבע בארצנו היפה מזמינים אותנו לא לוותר על התקווה, למרות הקלקולים החמורים.
שבת שלום, שבת של צמיחה, תקווה ושחרור

http://pinchaspeace.blogspot.com  
 https://www.youtube.com/watch?v=TqsREleEs0Q

This Shabbat we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time,  expressing Joy at being rescued does  without  gloating over the enemy's defeat" 
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
 https://www.youtube.com/watch?v=TqsREleEs0Q 


אין תגובות: