יום רביעי, 1 בפברואר 2017

בא (עמי) אל פרעה - Come (with me) to Par'o

בתחילת הפרשה שנקרא בשבת, אומר האלהים למשה: בא אל פרעה. פניה זו אינה מובנת בקריאה ראשונה.  היינו  מצפים  שהאל יאמר למשה: לך  אל פרעה.
 ואכן , חלק מן הפרשנים (רבי יוסף בכור שור, חזקוני) הרגישו שיש כאן אמירה ייחודית:  כאילו ,  אומר האל למשה: "אבוא אתך, נלך ביחד"
האם עלינו ללמוד מזה שכדי שיהיה לנו הכוח והאומץ לבקר את השלטון ולדרוש ממנו להפסיק מעשים של דיכוי והשפלה יש צורך לגייס את החלק האלהי שבתוכנו, כי בלעדיו נוח לנו להשלים עם "מה שיש" ומפחדים "להסתבך" או להיכשל?
שבת שלום לכולכם

http://pinchaspeace.blogspot.com


https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw 
 In the Torah section we'll read on Shabbat, G-d says to Moshe: Come (Bo in Hebrew) to Par'o. We would have expected him to tell him :GO  (Lech) to Par'o. Some commentators were sensitive to this particularity and understood as if G-d said: Come with me, we'll go together.
Does that teach us that, in order to be courageous enough to challenge the Leader and require the end of oppression, you need to internalize Divine Power and Spirit. Without that it may be easy to surrender to the way  society is ruled and also be afraid of getting into trouble.
Shabbat Shalom to all

אין תגובות: