יום רביעי, 15 בפברואר 2017

וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא? Transformative Events

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
חכמים התעכבו על המילים הפותחות את פרשת יתרו "וישמע יתרו" ושאלו:
"מה שמועה שמע ובא (ונתגייר)?" - כלומר, מה הביא את יתרו להצטרף לעם ישראל. התנאים (רבי יהושע, רבי אלעזר המודעי ורבי אליעזר הגדול - במסכת זבחים קט"ז, ע"א) מזכירים 3 אפשרויות; מלחמת עמלק, מתן תורה וקריעת ים סוף.
ואולי משמעות השאלה היא: מהו עבור כל אחד מאיתנו אירוע מכונן וטרנספורמטיבי, ההופך אותנו ל"יתרו", למישהו שהוא "יותר" ממה שהיה
האם ההזדהות עם החלש שהותקף ע"י מי שניצל את כוחו, או שמא הכרה בברית מחייבת כלפי האחר, או אולי לעתים רק חוויה קוסמית מפתיעה המצילה אותנו בניגוד לכל הציפיות. האם אנחנו זקוקים למשהו "מבחוץ" שיטלטל אותנו, או אולי תלוי הדבר בעיקר ביכולתנו ובנכונותנו להיות קשובים?
שבת של שלום, ושל הקשבה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

הפטרת יתרו - ביצוע שלמה גרוניך
https://www.youtube.com/watch?v=J6DHbXfXgT8

Dear Family and  Friends,
Our Sages consider Yitro, Moshe's father in law, as a proselyte and discuss what made him join Moshe and the Jewish people; was it the splitting of the Red Sea, the war with Amalek, or the giving of the Torah?
Maybe this actually raises the question about  what could attract people and motivate them  to change their routine and their life; miraculous events, the victory over the Evil or spiritual search leading to some kind of Revelation; on the other side, what is our identity today that could be attractive for people in search for Truth?
Are we agents of Intellectual, Moral and Spiritual Search? Are we fighting the Evil (outside and inside?), are we experiencing spectacular miracles?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family

הפטרת יתרו - ביצוע שלמה גרוניך
https://www.youtube.com/watch?v=J6DHbXfXgT8

אין תגובות: