יום שישי, 9 ביולי 2010

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר נסיים לקרוא את ספר במדבר ויש לקראת סוף ספר זה עיסוק ב"מה יהיה"

כאשר בני ישראל יכנסו לארץ המובטחת.

אתמול הסתיימה הצעדה שביטאה סולידריות עם גלעד שליט ומשפחתו מתוך

תקווה שיייעשה הכל כדי להחזירו לביתו, כאן בארץ.

הלילה נפטר אחד מענקי הדור, איש אמת שלום וצדק, הרב יהודה עמיטל זצ"ל

שעלה ארצה מיד אחרי השואה וחינך דורות לחשיבה עצמאית ולערכים של צדק

ושלום.

כשמסתיים פרק, נשאלת השאלה: ומה עכשיו?

הקריאה בתורה היא מחזורית והמשך הסיפור ידוע;

האם אחרי ביטויי האהדה והסולידריות עם גלעד שליט, יחול שינוי והוא ישוחרר

או לפחות ניתן יהיה לבקרו?

הרב עמיטל שחווה כנֹח בזמנו "עולם בנוי, חרב ובנוי" ושסימל, יותר מכל דמות

רבנית אחרת, שילוב של תורה, רגישות אנושית ומוסר, הלך לעולמו. האם יהיה מי

שימשיך את דרכו? לו יהי.

שבת שלום לכולכם,

פנחס, ציפי וילדיהם

Dear Family and Friends,

The simultaneity of three events who reached their end this week raises the question: "what will happen now?"

Tomorrow we'll read the last section of Bamidbar and the generation who will enter the Land is already asking itself questions about that.

Thousands of people walked with Gilad Shalit's parents and reached Jerusalem yesterday and we all ask ourselves: and what will happen now?

Last night, one of the prominent Rabbis, Rav Yehuda Amital passed away. As a Shoah survivor, he represented a rare combination of Torah erudition, humanity and moral sensibility and dedicated his life to teach generations these values. Will somebody take over?

Shabbat Shalom to all,

Pinchas, Tzippie and children

אין תגובות: