יום שישי, 30 בינואר 2015

המלחמה ביעמלק היא מלחמה בייאוש - The Challenge of Growth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ההתפעלות השירית של בני ישראל מקריעת ים סוף לא עמדה בפני ה"פרוזה" של חיי השגרה, בהם הם נאלצו להתמודד עם מחסור  במים. חכמים וחלק מפרשני המקרא דרשו את המילה רפידים מלשון רפיון. בהמשך לכך, גם דרשו את סמיכות הפרשיות בין רפיון זה לבין התקפתו של עמלק. רפיון זה מתואר ברש"י במילים: "היש ה' בקרבנו אם אין.". יתכן שה"עמלק" הפנימי, החווה את העולם במונחים של ניצול החלש ע"י החזק (המאוים לעתים ע"י החלש?),  מתעורר במצב של ייאוש וחרדה מהאחריות שבחירות בוגרת, והניצחון על אותו עמלק כרוך בהסתכלות כלפי מעלה, כלומר: בהסתכלות מעבר לפחדים, לייאוש, לפמציאות השגרתית הקשה אל אופק של תקווה.
שבת שלום ושנה טובה ומצמיחה לאילנות ולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com  
Dear Family and Friends,
 
Maybe TuBiShvat reflects the first signs of spring, which sometimes are hard to detect. It's as if, when the Israelites came out of Egypt and stood in front of the Red Sea, only a minority saw the option of Liberation and Freedom.
Sometimes, a little light, if we pay attention to it and believe in its potential, even there is a lot of darkness around, will grow and have a cumulative inlfuence on our attitude and experience. 
It's all about being attentive enough to observe minor signs and have enough faith and patience to delay gratification and being able to appreciate processes of growth, even you the outcome isn't close.
Maybe the Renewal of Nature could be a source of inspiration and hope for a renewal of human spirit and empathy.
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie and Family
 

אין תגובות: