יום שישי, 2 בינואר 2015

הקץ הסתום והרווח בין המילים - Yaakov's legacy

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
רש"י, בעקבות המדרש, מעניק משמעות לעובדה שאין רווח בין סוף הפרשה הקודמת לבין תחילת פרשתנו, ושואל: למה פרשה זו "סתומה"?
ומפרש שיעקב רצה לגלות לבניו את "הקץ" ו"נסתם ממנו". ניתן ללמוד מכך כנראה שהקץ אינו ידוע ושכל ניסיון לפרש את ההיסטוריה במונחים של גאולה משיחית נועד לכישלון ושלמרות הציפייה והעשייה  לטובת עולם מתוקן יותר, יש להתמקד בהווה ולא לשקוע באשליות שווא. מאידך, ניתן אולי ללמוד שהרווח בין המילים  מאפשר חופש פרשני, שהוא סוג של גאולה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

 The Hebrew version is not identical to the English.  Dear Family and Friends,
This Shabbat  we'll  read the last section of Bereishit.
Yaacov and his family are in Egypt. He knows that his life is reaching its end and he wants to leave a legacy to his children. The term generally used is "Berachot" (blessings), but if we read them carefully, not all of them are  "blessings".
To Shim'on and Levi he says:
"Let my soul not enter their plot; let my spirit not unite with their meeting - for they have killed men with anger, maimed bulls with will.
Cursed be their rage, for it is fierce, and their fury, for it is cruel. I will disperse them in Jacob, scatter them in Israel."
 He refers of course to what they did to the inhabitants of Shechem.
Maybe this teaches us that our legacy implies the interdiction of using immoderate violence against innocent people.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
...
Shabbat Shalom from the Leiser family
       

אין תגובות: